Практическо обучение за изработка и управление на европейски проекти за управители и служители на фирми и институции
Практическо обучение за изработка и управление на европейски проекти за управители и служители на фирми и институции

За нас

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Miracle Works е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2013121112. ЦПО Бизнеспрактик провежда обучения за придобиване на професионална квалификация по специалности в следните категории: икономика, маркетинг и реклама, търговия на едро и дребно, туризъм и др.  Центърът провежда и специален курс за подготовка на проекти за кандидтастване по европесйките програми, който е много подходящ за служители, управители на предприятия, както и за други лица, решили да започнат професионално развитие в тази посока. ЦПО Бизнеспрактик предоставя обучението с помощта на фирма Примус Инвестмънт, която осигурява основните експерти  за провеждането на обучението. Организацията е профилирана в изготвянето и управлението на проекти. Обучението запознава курсистите с основните похвати и техники, приложими за изготвянето на проекти по програми, подходящи за бизнеса и гражданските организации. Всяко лице преминало обучението може да се профилира в определена област/програма и да премине втори курс. Към този момент предпочитанията на клиенти за профилиране може да видите на графиката в дясно.

Социални проекти / ОП "Развитие на човешките ресурси"
50%
Инвестиционни проекти / ОП "Иновации и конкурентоспособност"
20%
Земеделски проекти / Програма за развитие на селските райони
10%
Програма за морско дело и рибарство
10%
Други
10%

Практики за управление на проекти / Project management practices /PMP/

Резюме
Обучението е подходящо за служители и ръководители в компаниите, както и за безработни/заети лица,
Етапи
Обучението е разделено на няколко етапа. След всеки етап курсиста преминава изпит - тест или решаван
Форми на провеждане
Дистанционната форма е основната форма на обучение и най-подходящата за по-доброто придобиване на зн
Основни знания и умения
Курсистите получават основни и профилиращи знания за изработката и начините на кандидатстване изразя
Възможности за работа
Завършилите обучението ще придобият нови знания и умения, които да им позволят да работят като: - с
Ползи от обучението
Преминаването на обучението създава ползи за курсистите в зависимост от техния статус на пазара на т

Екип и обучителна организация

Христо Минчев
Мениджър - подготовка и управление на проекти
Мирослава Иванова
Мениджър - маркетинг и организация на събития
Камен Грънчаров
Мениджър - реклама и развитие на бизнеса
ЦПО Бизнеспрактик
Информация за обучителната организация

Контакти

  • Адрес: гр. София, ж.к. Хиподрума, ул. Добри Христов, бл.146, вх.В
  • Тел: 0888 21 50 57
  • Email: contact@biznespraktik.com , info@projectmanagementpractices.eu
  • Website: https://www.biznespraktik.com/