Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Miracle Works е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2013121112.
Удостоверенията и свидетелствата, които издава организацията, са официално признати в целия Европейски съюз.

Мисията на Център за професионално обучение и компетентности Бизнес практик е да предоставя актуални и качествени обучения с практическа насоченост в сферата на маркетинга, туризма, икономиката, търговията, мениджмънта, личностното усъвършенстване и професионално развитие, изработка на европейски проекти и др.

Целта е обучаващите се да получат знания и умения, които веднага да приложат с висока ефективност в реална бизнес среда.

Контакти:

www.biznespraktik.com

Система за дистанционно обучение:

Мoodle