Завършилите обучението ще придобият нови знания и умения, които да им позволят да работят като:

– служители по трудов договор в различни прозиводствени предприятия и консултантски фирми;
– частни консултанти на граждански договор към фирми от различни сектори;
– мениджъри – проекти в организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, културата и т.н.;
– консултанти или менижъри в сдружения, фондации и други неправителствени организации;
– експерти по въпросите на европейската интеграция в областта на социалната политика и политиката за регионално развитие;
Курсистите придобиват умения за работа с актуалните нормативни документи, в процедурите за кандидатстване по европейски програми и специализирани техники и подходи за управление на различни обществени сфери и програми.