За нас


 

Център за професионално обучение(ЦПО) БИЗНЕС ПРАКТИК към Miracle Works е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2013121112.

ЦПО Бизнес практик провежда обучения за придобиване на професионална квалификация по специалности в следните категории: икономика, маркетинг и реклама, търговия на едро и дребно, туризъм и др. Центърът провежда и специален курс за подготовка на проекти за кандидтастване по европесйките програми, който е много подходящ за служители, управители на предприятия, както и за други лица, решили да започнат професионално развитие в тази посока.


Обучението запознава курсистите с основните похвати и техники, приложими за изготвянето на проекти по програми, подходящи за бизнеса и гражданските организации.