Информация за ЦПО Бизнеспрактик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Miracle Works е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2013121112.
Удостоверенията и свидетелствата, които издаваме, са официално признати в целия Европейски съюз.
Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Miracle Works е одобрен доставчик на обучения от Агенция по заетостта, и работим с ваучери по процедура „Ваучери за заети лица“, процедура „Обучения и заетост“ и други процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Нашата мисия е да провеждаме практически насочени обучения за бизнес практици, които да допринесат за осезаемо професионално и личностно усъвършенстване на обучаемите.
В областта на Маркетинга и Рекламата провеждаме над 10 вида обучения, както и Професионална квалификация по специалност Маркетингови проучвания.
Провеждаме също обучения за Професионална квалификация по специалности: Продавач-консултантИкономика и мениджмънтМалък и среден бизнесТекстообработване и други.
Нашите обучения могат да бъдат както присъствени, така и дистанционни, съобразени със заетото ежедневие на работещите.
Разполагаме с няколко собствени зали, както и с партньорска мрежа от работодатели, при които се провежда част от практиката.
Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Miracle Works провежда фирмени обучения по маркетинг, разработени индивидуално според нуждите на клиента. Ние ще ви предложим програма и продължителност, съобразени с вашите конкретни изисквания.
Информация за Примус Инвестмънт
Примус Инвестмънт е консултантска фирма, предлагаща услуги в следните направления:

1. бизнес консултации,
2. изработка на европейски проекти,
3. маркетинг,
4. информационни технологии (ИТ),
5. обучения по ключови компетентности и професионална квалификация.

Услугите ни са насочени както към физически, така и към юридически лица, включително за стартиращи предприятия.

Компанията оперира в цялата страна.

Фирмата работи с разнообразен кръг от асоциирани експерти – юристи, икономисти, ИТ специалисти и експерти с мениджърски опит в сферата на европейските програми. Консултации можете да получите в офисите ни в гр. Русе и гр. София.

Нашата главна цел е да помогнем за икономическото, социално и интелигентно развитие на нашите клиенти.

Инвестицията е една от стъпките към успеха. Дали ще инвестирате в образованието си, в изграждането на нов продукт във вашия бизнес или ще инвестирате в материални активи, ние сме готови да ви помогнем като ви предоставим идеи, съвети, препоръки, стратегии или изграждане на цялостен проект, с цел повишаването на вашата конкурентоспособност.

Консултантската фирма осигурява човешките ресурси за провеждане на обучението, а организацията на обученията се осъществява от ЦПО Бизнеспрактик.