Преминаването на обучението създава ползи за курсистите в зависимост от техния статус на пазара на труда, както и за организациите, в които работят.

– За безработните лица

След преминаване на обучението безработните лица ще увеличат шанса си за намиране на работа, ще придобият квалификация, която ще им позволи да започнат самостоятелна стопанска дейност, ще подобри уменията им за работа, комуникация и ще промени мисленето им.

– За заетите лица

Всяко едно заето лице, което премине обучението ще придобие нужните мениджърски знания и умения, които могат да му послужат в работата му при неговия работодател, за кандидатстването му при друг, за ръководството на собствен бизнес и др.

– За работодателите

Организациите, които осигурят обучение на своите служители или управители, ще повишат капацитета на човешките си ресурси в дългосрочен план. Те ще могат да кандидатстват по програмите на ЕС без да е необходимо да наемат външни консултанти, които вземат хонорари в интервала от 2000 – 5000 лева за един проект.

Работодателят може да договори обучението със служителите си по смисъла на Чл. 234 от КТ и да ги задължи да работят в предприятието за определено време след края на обучението.

Предстои нов програмен период 2021-2027 г., като обучението е подходящо да квалифицира кадри за създаването на проекти за кандидатстване. Така организациите ще могат да се подготвят предварително и своевременно за новите програми.