Дистанционната форма е основната форма на обучение и най-подходящата за по-доброто придобиване на знания и умения. Изготвянето на проекти изисква самостоятелен анализ на информация, техническо оформяне и мислене на мениджърите. Именно дистанционната форма позволява на курсистите да организират своето време и да се справят самостоятелно със задачите без помощта на други лица или колеги, което се случва в присъственото обучение. Лицата имат и възможността да организират времето си за работа, което също е фактор при подготовката и управлението на проекти.
Дистанционната форма е много добър вариант за заетите лица, защото таксата за обучение е по-ниска и не задължава служителите/ управителите да посещават зали за обучение след края на работното време или в почивните дни. Дистанционното обучение е гъвкаво и не пречи на работата на заетите лица. Обучението в дистанционна форма е по-ефективно, защото така курсистите ще трябва сами да намират варианти за справяне с възникналите проблеми, да работят самостоятелно в създаването на проекта и търсенето на информация. Така по-лесно ще се изчистят неточностите и неяснотите, а в края на обучението самите курсисти ще са изградили техен стил на работа, който ще се придържа към основните правила и практики при разработка и управление на проекти.

Присъствена форма
Възможно е да се организира присъствена форма, но това се уточнява допълнително със съответния курсист или организация. Присъствената форма ще бъде значително по-скъпа!