Христо Минчев е завършил специалност „Право“ в РУ Ангел Кънчев. Притежава бакалавърска степен по специалност “Публична администрация“ и магистърска степен по специалност „Европейски проекти“ от СУ „Св. Климент Охридски“, както и свидетелство за професионална квалификация от УНСС по специалност Управление на проекти.

Притежава богат практически опит като мениджър на проекти в сферата на Европейските фондове и програми, както и опит в управлението на търговски дружества. Христо Минчев упражнява адвокатска професия и провежда обучения по Европейски проекти.

Христо Минчев работи в сферата на гражданското, търговско и европейско право вкл. осъществява съдействие при подготовката на дружества във връзка с кандидатстването им по европейски програми.

 

Контакти:

Тел: 0895659119