Европейските структурни и инвестиционни фондове подкрепят икономическото развитие във всички държави – членки на ЕС. Близо 80 % от финансирането от Европейските фондове се предоставя чрез програми, управлявани от държавите членки.

Финансирането е насочено към редица области, като различни потенциални кандидати могат да вземат участие – бизнеса, научните среди, неправителствени организации, стартиращи предприемачи, медицински организации, болници и други. Голяма част от фирмите кандидатстват самостоятелно, а други чрез наемане на външни лица консултанти.

За да кандидатства едно лице за финансиране е необходимо да подаде определени документи( проектно предложение) по отворена процедура към съответната програма.

Кандидатстването е продължителен процес, който отнема време и при това резултатът не винаги е сигурен (получаване на финансиране ). Много често проектът ви може да не получи финансови средства, защото не е подготвен професионално и достатъчно добре или да е качествено изработен, но да попадне в резерви (проекти, за които не е останало финансиране в бюджета на процедурата). Най-добрият начин за кандидатстване по процедура на дадена организация, като се спестят средства за заплащане на външни експерти, е организацията да обучи свой служител, който да разработи проекта. Обучението  е най-добрият и ефективен  вариант и за физически лица, които искат да разработват проекти по собствени идеи без да влагат пари за наемане на външен специалист.

Положителните страни на обучението по европейски проекти е придобиването на знания и умения, което е най-голямата и добра инвестиция – „да инвестираш в себе си“. Тези умения ще са полезни за изработката на голям брой проекти, а цената, която се заплаща е същата и дори в някои случаи по-ниска от цената на консултантска услуга.

 

Център Бизнес Практик – гр. София предлага задълбочено обучение по Европейски проекти, което цели изграждането на мениджърско мислене чрез провеждане  на практически упражнения.  Обучението може да бъде и по-кратко, но не толкова задълбочено, според желанието и възможностите на курсистите.

Преминаването на обучение ще ви даде поглед  върху цялостния процес на изработка на проекта и кандидатстването по програмите. За лицата, които се обучават са предвидени и допълнителни практически задачи и както и други допълнителни обучения.

Започнете своя нов професионален път или продължете да се развивате с Бизнес практик и Обучението по европейски проекти.

Categories:

Tags:

No responses yet

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *