info@projectmanagementpractices.eu

Категория: Uncategorized

Обучението – „да инвестираш в себе си“!

Европейските структурни и инвестиционни фондове подкрепят икономическото развитие във всички държави – членки на ЕС. Близо 80 % от финансирането от Европейските фондове се предоставя чрез програми, управлявани от държавите членки. Финансирането е насочено към редица области, като различни потенциални кандидати могат да вземат участие – бизнеса, научните среди, неправителствени организации, стартиращи предприемачи, медицински организации,…
Read more